messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง - ๑๒๕๐ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ - ๘๙๐๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๙ (ปากทางเข้าหมู่ ๔ - ลำเหมืองทุ่งร้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๙ (ปากทางเข้าหมู่ ๔ - ลำเหมืองทุ่งร้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๙ (ปากทางเข้าหมู่ ๔ - ลำเหมืองทุ่งร้อง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการถตู้ จำนวน ๒ คัน (โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองทุ่งใหม่ หมู่ ๒ บ้านร้อง(นานางภัทราพร สุตา - นานายสมศักดิ์ เรือนทอง) ตำบลบ้านร้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๕-๐๐๑ สายบ้านข่อย ถึง ฝายน้ำล้นแม่งาว หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ขุดท่อทำทางระบายน้ำ ลำเหมืองปงป่าฮ้อม หมู่ที่ ๓ บ้านสบป๋อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% จำนวน ๑๓,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสบป๋อน (บ้านนางมาลีนี ไกรทอง - บ้านนายสมจิต จันทร์ทิพย์) ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัว U ลำเหมืองทุ่งร้อง หมู่ ๑ (นานางสาลิกา โยโกเซกิ - นานายนรงฤทธิ์ บุญชุม) ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวU หมู่ ๒ บ้านร้อง (นานางศรีวรรณ บัวผิน - นานายแสวง ราชไชยา) ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๙๗ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองทุ่งใหม่ หมู่ ๒ บ้านร้อง(นานางภัทราพร สุตา - นานายสมศักดิ์ เรือนทอง) ตำบลบ้านร้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๕-๐๐๑ สายบ้านข่อย ถึง ฝายน้ำล้นแม่งาว หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองทุ่งใหม่ หมู่ ๒ บ้านร้อง(นานางภัทราพร สุตา - นานายสมศักดิ์ เรือนทอง) ตำบลบ้านร้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๕-๐๐๑ สายบ้านข่อย ถึง ฝายน้ำล้นแม่งาว หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน และท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่คำหล้า จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๕-๐๐๑ สายบ้านข่อย ถึง ฝายน้ำล้นแม่งาว หมู่ที่ ๔ บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๘๙๐๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างประดับตกแต่งรถขบวนแห่และจัดริ้วขบวน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อชุดของรางวัลการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมสระเก็บน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างขุดกั้นแม่น้ำงาว หน้าฝายทุ่งร้อง หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว หมู่ ๓ บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว หมู่ ๒ บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองทุ่งใหม่ หมู่ ๒ บ้านร้อง(นางนางภัทราพร สุตา - นานายสมศักดิ์ เรือนทอง) ตำบลบ้านร้อง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการเดินท่อเมนระบบประปาภูเขา (จากต้นน้ำถึงแท๊งคอมปลาว์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการเดินท่อเมนระบบประปาภูเขา (จากต้นน้ำถึงแท๊งคอมปลาว์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
1 - 50 (ทั้งหมด 405 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ผู้บริหาร
1710954000 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 143
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง