องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0861921087
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0859169598
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0899519531
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0612767034
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0953728240
นายปรเมศวร์ ดวงทรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0989599293


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง