องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง