องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group กองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี/ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเพชรลดา พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตติกร ทะอินตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวหทัยกานต์ วงค์ชุมพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายทศพล อ๋อประเสริฐ
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
นางสาววิกานดา เตชะฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางอรทัย ปัญไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางลีลานุช ปิ่นแก้ว
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง