messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

group กองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี/ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเพชรลดา พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตติกร ทะอินตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเพชรลดา พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้
นายทศพล อ๋อประเสริฐ
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
นางสาววิกานดา เตชะฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางอรทัย ปัญไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางลีลานุช ปิ่นแก้ว
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 174
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง