องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 080-0014583
นายวิษณุ นันทะโย
รองประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 081-7168473
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
โทร : 0861921087
นายประวิทย์ จันทร์เป็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 096-1157166
นายอำนวย เฉียงเหนือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 094-7616346
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 086-1873461
นายสุวรรณชัย นาคประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-1901490
นายวิษณุ นันทะโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7168473
นางสาวนรีกานย์ อ่อนใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-9036810
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-4171933
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 081-4172481
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 080-0014583
นายเถียน ใจกว้าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 093-0318636
นางสาวมะลิวัลย์ นุแฮ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-8747455
นายอภิสิทธิ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 098-7873425
นายธีรพล อาซอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 062-2864300


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง