องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร.054-365015

บริการข้อมูล
info_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
group สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา
นางสารภี ยิป
รองประธานสภา
นางสารภี ยิป
รองประธานสภา
นายชลกวิน จิระ
สมาชิก สภาอบต. หมู่ที่ 1
นายชลกวิน จิระ
สมาชิก สภาอบต. หมู่ที่ 1
นายธีรเดช ราชไชยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายธีรเดช ราชไชยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางสารภี ยิป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสารภี ยิป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายละเมียน พรหมชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายละเมียน พรหมชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายวโรดม สมใจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายวโรดม สมใจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายแสวง อินทนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายแสวง อินทนนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางศศืวิมล เครือมา
สมาชิกสภา หมู่ที 6
นางศศืวิมล เครือมา
สมาชิกสภา หมู่ที 6
นายจรัสพงษ์ ภูสิทธิอุดมชัย
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7
นายจรัสพงษ์ ภูสิทธิอุดมชัย
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิสภา อบต. หมู่ที่7
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิสภา อบต. หมู่ที่7
นายณรงค์ หลวงบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายณรงค์ หลวงบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา ม.8
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา ม.8
นายสมาน คำเรืองฤทธิ์
สมาชิภสภา ม.9
นายสมาน คำเรืองฤทธิ์
สมาชิภสภา ม.9
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา ม.9
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา ม.9
นายสมบูรณ์ บ่อเงิน
สมาชิกสภา ม.10
นายสมบูรณ์ บ่อเงิน
สมาชิกสภา ม.10
นายศรีวัย จิระ
สมาชิก ม.10
นายศรีวัย จิระ
สมาชิก ม.10
นายสุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ
สมาชิก ม.11
นายสุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ
สมาชิก ม.11
นายอุเทน วนาทัศนีย์
สมาชิก ม.11
นายอุเทน วนาทัศนีย์
สมาชิก ม.11
นานยสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน
สมาชิกสภา ม.12
นานยสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน
สมาชิกสภา ม.12
นายเลาสู ตั้งสกุลเสริมสุข
สมาชิกสภา ม.12
นายเลาสู ตั้งสกุลเสริมสุข
สมาชิกสภา ม.12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประหยัด สุวรรณโน)
นายก อบต.บ้านร้อง
(นายประหยัด สุวรรณโน)
นายก อบต.บ้านร้อง