องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
photo นโยบาย ไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ที่ 358/2562 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file คู่มือประชาชน ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง