messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-1250
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน :
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาเปิด คสล. หมู่ที่9 (ปากทางเข้าหมู่4-ลำเหมือนทุ่งร้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจำกัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ขุดท่อทำทางระบายน้ำ ลำเหมืองลำป่าฮ้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% จำนวน 13000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวU หมู่ 1 บ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวU หมู่ 2 บ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 997 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่3บ้านสมป๋อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านข่อย
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางน้ำส่งคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว u เหมือนทุ่งใหม่ หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านสบป๋อน (บ้านนางมาลินี ไกรทอง-บ้านนายสมจิตร จันทร์ทิพย์)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( VER LAY) หมู่ที่ 4 บ้านข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.65-001 สายบ้านข่อย ถึงสายน้ำล้นแม่งาว หมู่ที่ 4 บ้านข่อย
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางน้ำ คสล.รูปตัว U หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ( นานางศรีสุวรรณ บัวผิน-นานายแสวง ราชไชยา)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางน้ำ คสล.รูปตัว U หมู่ที่10 บ้านร้องพัฒนา (ลำเหมืองร้องเก๊าตอง)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 146
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง