องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84
photo นโยบาย ไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง