องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร.054-365015

บริการข้อมูล
info_outline สอบถามข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 362
group กองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
นายภควัฒ สานะ
ผช ช่างโยธา
นายภควัฒ สานะ
ผช ช่างโยธา
นายศุภราช จำนง
ผช.ช่างโยธา
นายศุภราช จำนง
ผช.ช่างโยธา
นางสาวอัญชลี จันทร์ผา
ผช.ธุรการช่าง
นางสาวอัญชลี จันทร์ผา
ผช.ธุรการช่าง
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์นรินทร์ บ่อเงิน
จ้างเหมา
นายพงษ์นรินทร์ บ่อเงิน
จ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายก อบต.บ้านร้อง
-
นายก อบต.บ้านร้อง