องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

group กองช่าง
ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0861921087
ตำแหน่งว่าง
วิศกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายปรเมศวร์ ดวงทรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0989599293
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภควัฒ สานะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้3,462
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,723
ทั้งหมด 152,823× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง