องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิรุตต์ ปินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรภัทร์ สินธุวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0957959119
นายณัฐกานต์ วังซ้าย
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
โทร : 0849809783
นางสุพรรณ อินคำวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นางศิริพร เรือนมูล
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
ว่าง
จ้างเหมา
นางสาวเกศรินทร์ อินแถลง
จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไปสำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ ใจหล้า
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายณัฐนันท์ แลวงค์นิล
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายอำนาจ ชิดจ้อย
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้3,462
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,723
ทั้งหมด 152,823× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง