องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร.054-365015

บริการข้อมูล
info_outline สอบถามข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 329
group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายก อบต.บ้านร้อง
-
นายก อบต.บ้านร้อง