messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิรุตต์ ปินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรภัทร์ สินธุวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0957959119
นายณัฐกานต์ วังซ้าย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0849809783
นางสุพรรณ อินคำวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นางศิริพร เรือนมูล
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
นางสาวเกศรินทร์ อินแถลง
จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไปสำนักปลัด
นายณัฐนันท์ แลวงค์นิล
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายอรรถชัย คำกิ่ง
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายตรีรัตน์ วันทอง
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายธีระพัฒน์ หงษ์มาลา
จ้างเหมาบริการ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 161
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง