องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง