messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างประดับตกแต่งรถขบวนแห่และจัดริ้วขบวน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อชุดของรางวัลการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมสระเก็บน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างขุดกั้นแม่น้ำงาว หน้าฝายทุ่งร้อง หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว หมู่ ๓ บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว หมู่ ๒ บ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการเดินท่อเมนระบบประปาภูเขา (จากต้นน้ำถึงแท๊งคอมปลาว์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการเดินท่อเมนระบบประปาภูเขา (จากต้นน้ำถึงแท๊งคอมปลาว์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปิดภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนายบุญธรรม จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ช่วงเวลาเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.บ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม (บ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนายน้อย) ตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนายอุดร กันทะคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับคณะกรรมการ คณะดำเนินงาน และนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๘๙๐๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านร้อง โดยมีโรงเรียน จำนวน ๔ โรง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ มีนักเรียนรวม จำนวน ๒๓๒ คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมารถบัสตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อตู้กดน้ำร้อน - เย็น จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน (ครุภัณฑ์สำรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ๕๐ เมตร จำนวน ๓ อัน (ครุภัณฑ์สำรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๒ ชุด (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อเสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว (วัสดุเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 215 รายการ) 1 2 3 4 5
ผู้บริหาร
1703610000 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 82
เดือนนี้1,276
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,679
ทั้งหมด 220,683


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง