messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 97
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 420
06_ส่วนที่ 4_ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 289
05_ส่วนที่ 3 - ผ03 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 287
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_2แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 300
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_1แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 302
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ2_1แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 324
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_3แผนงานการพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 319
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_2แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 295
05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_1แผนงานอุตสาหกรรมและ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 305
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ5_1แผนงานบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 302
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_3แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 303
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 282
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 312
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_9แผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 305
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_8แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 292
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_7แผนงานการศาสนาและวัฒนธร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 313
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_6แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 305
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 299
05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_4แผนงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 306
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 177
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง