องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file 06_ส่วนที่ 4_ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ03 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_2แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_1แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ2_1แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_3แผนงานการพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_2แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_1แผนงานอุตสาหกรรมและ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ5_1แผนงานบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_3แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_9แผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_8แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_7แผนงานการศาสนาและวัฒนธร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_6แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_4แผนงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_3แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง