องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file 06_ส่วนที่ 4_ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ03 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_2แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ3_1แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ2_1แผนงานสร้างความเข้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_3แผนงานการพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_2แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02ทับ1_ยุทธ1_1แผนงานอุตสาหกรรมและ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ5_1แผนงานบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_3แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ4_1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_9แผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_8แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_7แผนงานการศาสนาและวัฒนธร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_6แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_4แผนงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้3,462
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,723
ทั้งหมด 152,823× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง