messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 339
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 339
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 333
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 350
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 349
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 342
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 333
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 378
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 339
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 336
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 352
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 344
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 346
ันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 381
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 350
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 337
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 360
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 323
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 333
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 347
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 134
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง