ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๙ (ปากทางเข้าหมู่ ๔ - ลำเหมืองทุ่งร้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)