ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการถตู้ จำนวน ๒ คัน (โครงการเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....