ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเดินท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 7 (จากต้นน้ำถึงแท็งค์เก็บน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง