ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมหลังคาห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง กว้าง1.50เมตร ยาว 6.20เมตร สูง 0.97เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง