ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 (ข้างศาลาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง