ชื่อเรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองทุ่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ( นานางภัทราพร สุดา -นานายสมศักดิ์ เรืองทอง) ตำบลบ้านร้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : U5ffMKJThu30334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้