ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ชื่อไฟล์ : NICexNDThu105037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้