องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมารถบัสตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมารถบัสตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารประชาอาสา ตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER LAY) หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ(ถนนพหลโยธิน หมู่ ๙ บ้านท่าเจริญ - สะพานบ้านข่อย หมู่ ๔ บ้านข่อย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๕-๐๐๗ สายถนนพหลโยธิน หมู่ ๙ บ้านท่าเจริญ - สะพานบ้านข่อย หมู่ ๔ บ้านข่อย หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓,๒๐๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวU พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 10 (บ้านนายธนกฤต-บ้านนายบุญธรรม เวียงแก้ว)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed เช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการเดินท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 13 (จากต้นน้ำถึงแท็งค์คอมปลาว์เก็บน้ำ)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการเดินท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 7 (จากต้นน้ำถึงแท็งค์เก็บน้ำ)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวU เหมืองท่อ หมู่ที่ 2 บ้านร้อง (นานายทอง เย็นใจ-นานายส่ง กาวิละ)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed วางท่อ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวU พร้อมฝาปิด คสล.(อาคารหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ www.banrong.go.th จำนวน 1 ราย
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวUหมู่ที่ 1 บ้านนาแรม (นานายมูล-นานายน้อย)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวUหมู่ที่ 1 บ้านนาแรม (นานายมูล-นานายน้อย)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3(บ้านนางเกษแก้ว คำกิ่ง)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่3 (บ้านนายแห้วน จันทร์ทิพย์)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่3 (บ้านนางคำปัน ฉัตรแก้ว)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวUหมู่ที่2 ร่องเก้าตอง นานายอ้าย-นานายฉลอง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวUหมู่ที่2 ร่องเก้าตอง นานายอ้าย-นานายฉลอง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อบต.บ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อบต.บ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่3 บ้านสบป๋อน(ถนนพหลโยธิน-บ้านนายสง่า ตุฑาโน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.65-004 สาย ถนนพหลโยธิน - บ้านนายสง่า ตุฑาโน หมู่ที่ 3 บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 730เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารประชาอาสา ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่าตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่9 บ้านท่าเจริญ (บ้านนางสุดาพร นักหล่อ-ท่อระบายน้ำเดิม)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่4 (บ้านนางพรรณ อัศววิจิตรนาม-ลำเหมืองทุ่งข่อย)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการท่่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่3 บ้านสบป๋อน (นานางเพ็ญประภา)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง (จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง (จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการเดินท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 6 (จากแหล่งน้ำดิบถึงแท็งค์เก็บน้ำ)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการเดินท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 5 (จากต้นน้ำถึงแท็งค์เก็บน้ำ)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านนางพรรณ อัศววิจิตรนาม - ลำเหมืองทุ่งข่อย) กว้าง 0.30เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ปรับผิวจราจรโดยการเทแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่3 บ้านสบป๋อน(ถนนพหลโยธิน-บ้านนายสง่า ตุฑาโน) ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ปรับผิวจราจรโดยการเทแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) หมู่ที่3 บ้านสบป๋อน(ถนนพหลโยธิน-บ้านนายสง่า ตุฑาโน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.65-004 สาย ถนนพหลโยธิน - บ้านนายสง่า ตุฑาโน หมู่ที่ 3 บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 730เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว ม.3 จำนวน 4 จุด
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบรางส่งน้ำ หมู่ที่ 1 (นานางสมศรี - แม่น้ำงาว)
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งร้อง หมู๋ที่ 1 ต่อจากรางเดิมลำห้วยกลางบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทแอสฟัสล์ติกคอนกรีต(Over Lay) หมู่ที่ 2 (บ้านนายสมบูรณ์ จอมแปง-บ้านนางสายฝน บัวเทพ)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
1 - 50 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร
1644426000 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้3,462
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,723
ทั้งหมด 152,823× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง