messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

camera ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่
ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.บ้านร้อง ที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี
1. สนามฟุตบอล โรงเรียนประชาราชวิทยา หมู่ ๑ 2. สนามบาสเกตบอล/สนามเปตอง หน้าวัดบ้านร้อง หมู่ ๒ 3. สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ หมู่ ๔ 4. สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านผาแดง (ประถมฯ) หมู่ ๕ 5. สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านผาแดง (มัธยมฯ) หมู่ ๕ 6. สนามฟุตบอล บ้านแม่งาวใต้ (ข้าง ศพด.) หมู่ ๗ 7. สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (เดิม) หมู่ ๘ 8. สนามเปตอง ข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ 9. สนามฟุตบอล/สนามบาสเกตบอล/สนามเปตอง โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง หมู่ ๑๐ 10. สนามฟุตบอล บ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ (สาขาขวัญคีรีนอก) หมู่ ๑๑ 11. สนามตะกร้อ หน้าหมู่บ้านบ้านขวัญคีรีใน หมู่ ๑๑ 12. สนามตะกร้อ หลังศาลา SML บ้านชนแดน หมู่ ๑๒ 13. สนามตะกร้อ บ้านแม่คำหล้า (ข้าง ศพด.) หมู่ ๑๓
รูปภาพลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.บ้านร้อง


ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 190
เดือนนี้19,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,782
ทั้งหมด 238,786


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง